4 december 2014

Wat zijn leisen?

Een leuke vraag op Twitter naar aanleiding van de tekst van lied 476, vers 2:
Wie kan me zeggen wat 'Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij' betekent?'

Het antwoord staat eigenlijk al in het lied in de laatste regel van elk vers: Kyrieleis.

Een 'leis' (afkomstig van het Griekse woord Kyrie eleison 'Heer ontferm U') is een middeleeuws kerklied gezongen in de landstaal, dat eindigt op Kyrieleis.
Leisen ontstonden in de 11e eeuw als korte antwoorden op bepaalde gezangen in de Latijnse mis (sequenzen). Ze bestonden vaak uit slechts één strofe. Ze werden vooral gezongen op feestdagen in het kerkelijk jaar, onder andere in processies. Leisen zijn een vroege uiting van volksvroomheid. Martin Luther heeft verschillende leisen verder uitgewerkt tot koralen. Daarom worden ze ook wel gezien als de wegbereiders voor de latere evangelisch-lutherse kerkliederen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten