22 november 2013

Voor de prijs van één kopje koffie

Zomaar eens een paar rekensommetjes. Wat kost een kopje koffie? De prijzen verschillen, maar tussen de € 1,80 en € 3,00 kunt u in de horeca één kopje koffie nuttigen.

Voor datzelfde bedrag kunt u gemeenteleden in de kerkdienst een heel jaar netjes bedienen met melodieën en liedteksten, correct gepresenteerd op de beamer of in een liturgieboekje. Voor de prijs van één kopje koffie. Zouden de gemeenteleden dat niet over hebben voor een legale werkwijze van de gemeente?

Natuurlijk keek iedereen even verschrikt naar de prijslijst van de licenties op Liedboek Online. Maar komt dat niet vooral, doordat er jarenlang geen gewoonte van is gemaakt om te betalen voor dat wat geld kost om te produceren?

"Ja maar, die kleine gemeenten kunnen dat niet betalen."
Even een rekensom. Een echt kleine gemeente van zo'n 49 kerkgangers (dus niet: gemeenteleden) per zondag betaalt € 125,00 per jaar. Dat is € 2,40 per week, of € 0,05 per kerkganger. Als elke kerkganger € 2,60 per jaar betaalt aan de kerk voor deze voorziening zijn de kosten gedekt. Dat is de prijs van één kopje koffie. Zou dat teveel gevraagd zijn?

"Ja maar, € 990,00 is heel veel geld."
Natuurlijk is dat veel geld, maar dat geldt dan ook alleen voor een echt grote gemeente. En het uitgangspunt was juist een vorm van solidariteit waarbij elke gemeente naar draagkracht betaalt voor de voorzieningen, waar iedereen gebruik van wil maken?
Ook hier het sommetje: de grote gemeente met 500 (of meer) kerkgangers per zondag betaalt € 990,00 per jaar, dus € 19,04 per week. Per kerkganger is dat dus zelfs nog lager: € 0,04 per zondag of € 2,08 per jaar.

Hoe gemakkelijk bestelt u onderweg een kopje koffie? Denkt u dan nog eens even aan het gemak van alle rechten netjes geregeld met het online pakket bij het Liedboek? Voor de prijs van één kopje koffie. O ja, en geniet vooral van uw koffie!

12 november 2013

Doornummering van de liederen

Een verschil tussen het Liedboek voor de Kerken en het nieuwe Liedboek is de nummering van de liederen. In het vorige Liedboek waren de psalmen en gezangen afzonderlijk genummerd. In het nieuwe Liedboek is er een doorlopende nummering. Na lied (Psalm) 150 volgt nu dus 151.
Er zijn mensen die dit jammer vinden. Meestal omdat de titel "Psalm 150" of "Psalm 23" als een eenheid wordt gezien. De titel "lied 150" of "lied 23" heeft net een iets andere sfeer.
Daar moeten we even wat bij uitleggen. Een belangrijke reden hiervoor is namelijk: gastvrijheid.
De doorgewinterde kerkganger weet natuurlijk dat er twee soorten zijn: psalmen en gezangen. De aanduiding op het bord of in de aankondiging is voor de ervaren bezoeker direct duidelijk: psalmen staan voorin, daarna begint de nummering opnieuw. Maar je zult wat minder vertrouwd zijn met die indeling. Je woont als gast een kerkdienst bij, misschien wel voor het eerst. Je probeert snel de weg te vinden in de gebruikte liedbundel, en je vindt psalm 23. Helaas, als men gaat zingen blijk je de verkeerde pagina voor je neus te hebben, want het ging om gezang 23. Dat voelt op zijn minst ongemakkelijk. In ons omringende landen is dat al eerder opgelost: doorlopende nummeringen in de liedbundel. Voor het nieuwe Liedboek is dat principe nu ook gekozen. Een gastvrije bundel dus, waarin je niet per ongeluk kunt verdwalen. Misschien helpt deze gedachte om met meer begrip de nieuwe nummering aan te voelen.
Overigens is lied 1 t/m 150 gereserveerd voor alle psalmen. En in die volledigheid is ons Liedboek wereldwijd wel weer behoorlijk uniek.

11 november 2013

Verbeterde versie Liedboek Online bijna beschikbaar

Een tussenbericht uit de keuken van Liedboek Online. Eind november 2013 komt de verbeterde versie van Liedboek Online beschikbaar. Er is geluisterd naar de vragen en wensen van klanten en eventuele aanstaande gebruikers. In deze verbeterde versie zijn de volgende wensen gehonoreerd:
  • De plaatjes van de liederen kunnen nu ook diapositief worden weergegeven (witte noten en letters op een zwarte achtergrond).
  • Er kan niet alleen PNG maar ook JPG formaat worden geleverd.
  • Er komen midi-files van de liederen beschikbaar, direct te downloaden bij het ophalen van de liederen.
Het schermplaatje hierboven laat zien hoe die opties aangesproken kunnen worden (klik eventueel op de afbeelding om een grotere weergave te zien).

Verder wordt er gewerkt aan de mogelijkheid om het lied tijdens het zoeken direct te kunnen beluisteren als mp3-bestand.
Bovendien worden de voorbereidingen getroffen om ook een abonnement voor alleen zoeken te kunnen aanbieden (zonder download-licentie voor beamen en printen). Daarover binnenkort meer.

En voor de volledigheid: correcties in de afbeeldingen van liederen/verzen worden continu doorgevoerd als daar meldingen van binnenkomen. Dat geldt ook voor de gesignaleerde afbeeldingen met te grote witranden rondom.