5 december 2014

Presentatie CD 'Met hart en ziel II'Onder auspiciën van de Protestantse Theologische Universiteit en de BV Liedboek presenteert het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van Hanna Rijken een tweede dubbel-cd met liederen uit Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk. Op deze cd's zingen ook de kinderen van de Buitenschoolse Koorschool Utrecht mee.
De nieuwe uitgave 'Met hart en ziel II' bevat 57 liederen voor advent, Kerst, de veertigdagentijd en Pasen. 

De cd wordt op zaterdag 20 december gepresenteerd en is verkrijgbaar na afloop van een feestelijk middagconcert waar liederen voor kerst en advent zullen klinken.
- 14.30-15.30 uur, Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht
- Toegang: gratis

Deze dubbel-cd is deze te bestellen via www.liedboek.nl en verkrijgbaar bij de betere boekhandel. Prijs:  € 19,95.

Ook de eerste dubbel-cd uit 2013 is daar weer verkrijgbaar.

4 december 2014

Wat zijn leisen?

Een leuke vraag op Twitter naar aanleiding van de tekst van lied 476, vers 2:
Wie kan me zeggen wat 'Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij' betekent?'

Het antwoord staat eigenlijk al in het lied in de laatste regel van elk vers: Kyrieleis.

Een 'leis' (afkomstig van het Griekse woord Kyrie eleison 'Heer ontferm U') is een middeleeuws kerklied gezongen in de landstaal, dat eindigt op Kyrieleis.
Leisen ontstonden in de 11e eeuw als korte antwoorden op bepaalde gezangen in de Latijnse mis (sequenzen). Ze bestonden vaak uit slechts één strofe. Ze werden vooral gezongen op feestdagen in het kerkelijk jaar, onder andere in processies. Leisen zijn een vroege uiting van volksvroomheid. Martin Luther heeft verschillende leisen verder uitgewerkt tot koralen. Daarom worden ze ook wel gezien als de wegbereiders voor de latere evangelisch-lutherse kerkliederen.

24 oktober 2014

Nieuwe dubbel-cd in de maak 'Met hart en ziel 2'


Op 20 en 22 oktober 2014 zijn de zangers van het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van Hanna Rijken opnieuw aan de slag gegaan met de opnames voor een nieuwe dubbel-cd: 'Met hart en ziel 2'.
Twee dagen keihard werken, opperste concentratie bewaren, maar ook veel plezier beleven en genieten van de mooiste nieuwe liederen. Op deze nieuwe cd's komen vooral de nieuwe liederen voor Advent, Kerst, Veertigdagentijd en Pasen. Ook de kinderen van de Buitenschoolse Koorschool Utrecht hebben meegezongen bij de geselecteerde kinderliederen. Het belooft een prachtige dubbel-cd te worden.
Er wordt nu hard gewerkt aan de afwerking en productie van de cd. Maar het is de bedoeling dat 'Met hart en ziel 2' nog voor Sinterklaas in de winkel ligt.

De eerste dubbel-cd 'Met hart en ziel' is uiteraard ook nog verkrijgbaar.
Over de eerste dubbel-cd: meer informatie en links naar radiouitzending en Youtube-fragmenten. 

(Foto: Dick Vos)


13 oktober 2014

Verbeterde registers bij het Liedboek

Eind 2013 publiceerde Ronald van Drunen een prachtig stuk werk: registers bij het nieuwe Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk. Een overzicht waar hij heel veel kerkmusici en andere liedboek-gebruikers een groot plezier mee heeft gedaan. Maar zijn noeste arbeid hield daarbij niet op. In het streven om zijn eigen bibliotheek optimaal te ordenen is hij weer verder gegaan, ook met het plan om dat weer met anderen te delen. Het resultaat is de herziene versie van de ‘Registers voor kerkmusici bij Liedboek’.
Downloaden nieuwe versie:
Registers voor kerkmusici bij Liedboek, herziening herfst 2014
Deze publicatie is een herziening en uitbreiding van de registers die met kerst 2013 is gepubliceerd. Geschikt om te printen, te perforeren in een map van de begeleidingsbundel te worden bewaard. Of om zelf in te binden tot een afzonderlijk boekje.
Naast aanvullingen en correcties zijn de belangrijkste wijzigingen:
– Uitbreiding van de Nederlandse, Duitse, Franse, Engelse en Latijnse registers
– Herziening van het register ‘Liederen voor kinderen’
– Uitbreiding van het register ‘Verwijzingen naar andere liedbundels’, met o.a.: Zingt Jubilate (B), Gotteslob (D), Evangelisch-reformiertes Gesangbuch (CH), Church Hymnary 4th ed. (GB), New English Praise (GB), Op Toonhoogte, Colours of Grace, Abdijboek, Liturgische gezangen, Wisselende gezangen, Cantatorium en diverse andere bundels
– Overzicht van bundels met begeleidingen, voorspelen, intonaties en koorzettingen
– Paginanummering aangepast, zodat toekomstige wijzigingen/aanvullingen eenvoudig kunnen worden toegevoegd
Dit document is vrij beschikbaar en kan kosteloos worden gekopieerd, gepubliceerd en verspreid op voorwaarde van bronvermelding.
Een naslagwerk als dit kan nooit volledig en foutloos zijn, daarom vraagt de samensteller de gebruikers om hun correcties, opmerkingen of aanvullingen te sturen naar: Ronald van Drunen.

4 juli 2014

Zomerzangmiddag Kinder- en jeugdliederen

Zomerzangmiddag Kinder- en jeugdliederen in het nieuwe Liedboek met de Buitenschoolse Koorschool Utrecht.
Op woensdagmiddag 16 juli vindt een zomerzangmiddag plaats in de oud-katholieke Ste.-Gertrudiskathedraal in Utrecht. De opleidingsklassen van de Buitenschoolse Koorschool Utrecht zingen onder leiding van Hanna Rijken een programma met kinder- en jeugdliederen uit het nieuwe Liedboek. Deze liederen zijn niet in een aparte rubriek ondergebracht, maar staan verspreid door het hele Liedboek. U hoort bijvoorbeeld liederen uit de rubrieken ‘Psalmen’ en ‘Bijbelse vertelliederen’, maar ook liederen die geschikt zijn om thuis, aan tafel of voor het slapengaan, te zingen. Luisteraars worden uitgenodigd om af en toe zelf mee te zingen. De begeleiding is in handen van Sebastiaan ’t Hart. De zangmiddag maakt deel uit van het programma van de Summerschool Liturgy & Church Music: The New Dutch Hymnal. De voertaal is Nederlands. Van harte welkom!

Plaats: Oud-katholieke Ste.-Gertrudiskathedraal, Willemsplantsoen 2, Utrecht
Datum: woensdag 16 juli
Tijd: 14:00-16:00 uur
Toegang is vrij; collecte bij de uitgang.

2 mei 2014

Cadeau van de ISK

Komende weken (medio mei 2014) ontvangen alle predikanten van de kerken die zijn aangesloten bij de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) een leuk en leerzaam pakketje in hun brievenbus!
Een cadeau van de ISK om nog beter wegwijs te raken in het Liedboek. Het is geadresseerd aan de predikanten, maar natuurlijk vooral bedoeld om mee aan de slag te gaan met gemeenteleden.

In het pakketje zitten:
Het boekje en de cd passen speciaal bij elkaar: alle genoemde voorbeelden in het boekje die op de cd staan, zijn vetgedrukt en dus direct herkenbaar als luistertip.
In het boekje worden veel liednummers als voorbeeld genoemd. Via een reeks voetnoten ontstaat een nog completer beeld. Die noten zijn echter niet in het boekje opgenomen maar hier als download beschikbaar. 

Een prachtig gebaar van de ISK, waarmee gemeenten zeker geholpen zullen zijn om nog beter vertrouwd te raken met het Liedboek.
We wensen predikanten en gemeenten heel veel plezier met deze materialen!30 april 2014

Lijst van errata in het Liedboek

We zijn bijna een jaar verder sinds het verschijnen van de eerste druk van het Liedboek. Inmiddels is ook de vierde druk al weer een poosje op de markt. En in zo'n complex product als een liedbundel zijn inmiddels diverse fouten verbeterd. Maar ja, als klant van het eerste uur zit je nog wel met die eerste of tweede druk met fouten.
Daarom presenteren we nu maar eens een uitbreide lijst met de wijzigingen in de papieren edities.

De lijst geeft een overzicht van het lied, de fout en in welke druk deze is opgelost. Het gaat in deze lijst om zaken die gevolgen hebben voor de praktijk van het zingen en bidden (en dus niet om de kleinere aanpassingen zoals een komma en wel of geen hoofdletter, voetteksten en copyrights die zijn doorgevoerd).

Je kunt de lijst als Excelbestand hier downloaden.
Je kunt de lijst hier als PDF downloaden.

25 maart 2014

Doorgevoerde correcties in Liedboek Online

Zojuist kregen we bericht van de helpdesk dat er weer een hele reeks correcties is doorgevoerd in Liedboek Online. In de duizenden bestanden van alle coupletten komen in het gebruik helaas onvolkomenheden aan het licht. Maar daarvan is nu, door de meldingen van gebruikers, weer een heleboel gerepareerd.

Van onderstaande liederen zijn de downloads nu voorzien van alle correcties (soms ook taalcorrecties of notenschrift, ook uit papieren liedboek):

4, 9a, 16a
139a, 139c
210, 234, 299j
300c, 320, 351
403a, 404e, 408b, 445, 458, 466, 477, 487, 494, 496
511, 521, 538, 549, 563
645
799
862a, 885
902, 905, 931, 959b

Alle melders van de fouten willen we graag hartelijk bedanken!

27 februari 2014

Aanpassing tarieven Liedboek OnlineBV Liedboek past de tarieven Liedboek Online fors aan.

Met ingang van 1 maart 2014 past BV Liedboek de prijsstelling van Liedboek Online fors aan. Liedboek Online is de database waarin alle liederen uit Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk zijn opgenomen voor verwerking in beamerpresentaties of liturgieën.

Een complex van factoren is aanleiding tot deze herziening. Er zijn gesprekken gevoerd met de Protestantse Kerk naar aanleiding van reacties van gemeenten. In het rapport Deputaten Kerkmuziek en Liturgie van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt over o.a. Liedboek 2013 wordt een opmerking gemaakt over het tarief. Daarnaast is er een voortgaande discussie in de media over auteursrechten en licentieprijzen die BV Liedboek uiterst serieus neemt. Ook geldt dat in de praktijk het gecombineerde gebruik van boek en Liedboek Online veel vaker voorkomt dan vooraf werd verwacht.

De nieuwe tarieven betekenen een halvering van de licentiekosten. De wijziging geldt met terugwerkende kracht. Dat betekent dat de gemeenten die al een jaarlicentie hebben afgenomen reeds voor twee jaar hebben betaald en pas in het derde jaar weer een factuur ontvangen.

Vanuit de praktijk zijn ook nieuwe wensen naar voren gekomen, waarop antwoorden mogelijk zijn gemaakt.
  • Deelgebruik is mogelijk. De variant van Liedboek raadplegen wordt uitgebreid met de mogelijkheid van 60 downloads per jaar. Uitsluitend raadplegen vervalt als abonneevorm.
  • In sommige gemeenten wenst men zelf de sheets voor presentatie te maken op basis van eigen zetwerk en opmaak. Zij hebben geen behoefte aan de mogelijkheden die Liedboek Online biedt, wel aan de inhoud van het Liedboek. Onder een aantal voorwaarden willen wij hier medewerking aan geven. Deze gemeenten dienen wel te voldoen aan de eisen van het auteursrecht. Aan deze voorwaarde wordt voldaan door een licentie af te sluiten bij Liedboek Online.
  • Overleg met andere partijen die zich bezighouden met rechtenbeheer is geïnitieerd en wordt voortgezet als het gaat om vereenvoudiging van regelingen.
Doel van dit alles: het voorkómen van onnodige drempels bij de voortgaande introductie van het nieuwe liedboek.

BV Liedboek, 27 februari 2014


Nieuwe tarieven:

De spelregels op een rijtje:
  1. Database inhoud is uitsluitend te gebruiken binnen eigen wijkgemeente voor beameren en liturgie. Overname op internet, website, kerkbode enz is binnen dit abonnement niet voorzien. Indien wel gewenst, kunt u daartoe het recht aanvragen.
  2. Indien men liever de sheets voor projectie of liturgie zelf samenstelt kan dan onder de volgende voorwaarden:
  • Vergoeding volgens bovenstaand model
  • Geen gebruik bestaand zetwerk (niet scannen, niet kopiëren)
  • Niet verhandelbaar en niet verspreidbaar aan derden
  • Registratie door aanmelding bij Liedboek Online


Zoetermeer, 27 februari 2014