5 december 2014

Presentatie CD 'Met hart en ziel II'Onder auspiciën van de Protestantse Theologische Universiteit en de BV Liedboek presenteert het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van Hanna Rijken een tweede dubbel-cd met liederen uit Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk. Op deze cd's zingen ook de kinderen van de Buitenschoolse Koorschool Utrecht mee.
De nieuwe uitgave 'Met hart en ziel II' bevat 57 liederen voor advent, Kerst, de veertigdagentijd en Pasen. 

De cd wordt op zaterdag 20 december gepresenteerd en is verkrijgbaar na afloop van een feestelijk middagconcert waar liederen voor kerst en advent zullen klinken.
- 14.30-15.30 uur, Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht
- Toegang: gratis

Deze dubbel-cd is deze te bestellen via www.liedboek.nl en verkrijgbaar bij de betere boekhandel. Prijs:  € 19,95.

Ook de eerste dubbel-cd uit 2013 is daar weer verkrijgbaar.

4 december 2014

Wat zijn leisen?

Een leuke vraag op Twitter naar aanleiding van de tekst van lied 476, vers 2:
Wie kan me zeggen wat 'Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij' betekent?'

Het antwoord staat eigenlijk al in het lied in de laatste regel van elk vers: Kyrieleis.

Een 'leis' (afkomstig van het Griekse woord Kyrie eleison 'Heer ontferm U') is een middeleeuws kerklied gezongen in de landstaal, dat eindigt op Kyrieleis.
Leisen ontstonden in de 11e eeuw als korte antwoorden op bepaalde gezangen in de Latijnse mis (sequenzen). Ze bestonden vaak uit slechts één strofe. Ze werden vooral gezongen op feestdagen in het kerkelijk jaar, onder andere in processies. Leisen zijn een vroege uiting van volksvroomheid. Martin Luther heeft verschillende leisen verder uitgewerkt tot koralen. Daarom worden ze ook wel gezien als de wegbereiders voor de latere evangelisch-lutherse kerkliederen.