30 december 2013

Over wensen, mogelijkheden en dromen

De opiniemakers op twitter, linked in, blogs en in de kranten uitten afgelopen dagen hun kritiek op het product Liedboek Online.  Natuurlijk komt het voor dat een product dat nog maar kort op de markt is, nog niet volmaakt is. Bovendien is het bedoeld voor een zeer gevarieerde groep gebruikers en evenzovele gebruikssituaties. Er zal dus echt nog wel wat te wensen zijn. Daar staan we dan ook graag voor open. Gelukkig weten we ook dat er al veel gebruikers een goede start hebben gemaakt met het pakket. Ook zij laten ons weten welke wensen er leven voor verbetering en uitbreiding van het pakket met nieuwe slimme opties. Er is vlak voor kerst een inventarisatie van de wensen gemaakt uit alle vragen die bij de helpdesk van BV Liedboek zijn binnen gekomen. Daaruit is een prioriteitenlijst samengesteld en een ontwikkelplan (wat komt in welke versie). Meer nieuws hierover volgt in januari.

De actuele discussie op de sociale media richt zich ook op het licentiemodel. (Over de hoogte van het licentiebedrag zijn de meningen divers, maar daarover schreven we al eerder een blogpost.)
Men droomt nu van een constructie waarin meer rechthebbenden zich verenigen en er voor de gebruikers één 'all-you-can-sing'-licentie gecreëerd kan worden. Een interessant idee, waar we zeker over gaan nadenken. Begin januari gaan we bovendien een aantal opiniemakers uitnodigen voor een inhoudelijk gesprek, om hun wensen omtrent Liedboek Online goed door te nemen. Let wel: over de haalbaarheid van de licentiedroom is op dit moment nog helemaal niets met zekerheid te melden, want dit vergt afstemming tussen veel partijen en belangen. Weet wel dat we deze wens uiterst serieus nemen.2 december 2013

Wegwijs in het Ordinarium

Leestip! Voor de zon- en feestdagen bevat het Liedboek een grote collectie vaste liturgische gezangen in allerlei soorten. Die beginnen bij lied 270. Dit is een eenvoudig gemeente-ordinarium, waarbij geen koor of voorzanger noodzakelijk is. Het is een toonzetting van de vaste liturgische gezangen volgens de Lutherse traditie.
Op de pagina daarvoor (p. 594) staan nog een paar hele nuttige aanwijzingen. Er is door de redactie namelijk gekozen voor het maken van subrubrieken (alle kyrie's, gloria's, etc. bij elkaar). In het overzicht staan de verwijzingen naar de bij elkaar horende delen van het ordinarium netjes bij elkaar genoemd. Bijv. het ordinarium van Frits Mehrtens (299a, 339a, 404a en 408a), Ignace de Sutter , de zogeheten 'Vogelmis' van Willem Vogel (299d, 339c, 402a, 404d en 408d). Handig om eens even te bestuderen!

22 november 2013

Voor de prijs van één kopje koffie

Zomaar eens een paar rekensommetjes. Wat kost een kopje koffie? De prijzen verschillen, maar tussen de € 1,80 en € 3,00 kunt u in de horeca één kopje koffie nuttigen.

Voor datzelfde bedrag kunt u gemeenteleden in de kerkdienst een heel jaar netjes bedienen met melodieën en liedteksten, correct gepresenteerd op de beamer of in een liturgieboekje. Voor de prijs van één kopje koffie. Zouden de gemeenteleden dat niet over hebben voor een legale werkwijze van de gemeente?

Natuurlijk keek iedereen even verschrikt naar de prijslijst van de licenties op Liedboek Online. Maar komt dat niet vooral, doordat er jarenlang geen gewoonte van is gemaakt om te betalen voor dat wat geld kost om te produceren?

"Ja maar, die kleine gemeenten kunnen dat niet betalen."
Even een rekensom. Een echt kleine gemeente van zo'n 49 kerkgangers (dus niet: gemeenteleden) per zondag betaalt € 125,00 per jaar. Dat is € 2,40 per week, of € 0,05 per kerkganger. Als elke kerkganger € 2,60 per jaar betaalt aan de kerk voor deze voorziening zijn de kosten gedekt. Dat is de prijs van één kopje koffie. Zou dat teveel gevraagd zijn?

"Ja maar, € 990,00 is heel veel geld."
Natuurlijk is dat veel geld, maar dat geldt dan ook alleen voor een echt grote gemeente. En het uitgangspunt was juist een vorm van solidariteit waarbij elke gemeente naar draagkracht betaalt voor de voorzieningen, waar iedereen gebruik van wil maken?
Ook hier het sommetje: de grote gemeente met 500 (of meer) kerkgangers per zondag betaalt € 990,00 per jaar, dus € 19,04 per week. Per kerkganger is dat dus zelfs nog lager: € 0,04 per zondag of € 2,08 per jaar.

Hoe gemakkelijk bestelt u onderweg een kopje koffie? Denkt u dan nog eens even aan het gemak van alle rechten netjes geregeld met het online pakket bij het Liedboek? Voor de prijs van één kopje koffie. O ja, en geniet vooral van uw koffie!

12 november 2013

Doornummering van de liederen

Een verschil tussen het Liedboek voor de Kerken en het nieuwe Liedboek is de nummering van de liederen. In het vorige Liedboek waren de psalmen en gezangen afzonderlijk genummerd. In het nieuwe Liedboek is er een doorlopende nummering. Na lied (Psalm) 150 volgt nu dus 151.
Er zijn mensen die dit jammer vinden. Meestal omdat de titel "Psalm 150" of "Psalm 23" als een eenheid wordt gezien. De titel "lied 150" of "lied 23" heeft net een iets andere sfeer.
Daar moeten we even wat bij uitleggen. Een belangrijke reden hiervoor is namelijk: gastvrijheid.
De doorgewinterde kerkganger weet natuurlijk dat er twee soorten zijn: psalmen en gezangen. De aanduiding op het bord of in de aankondiging is voor de ervaren bezoeker direct duidelijk: psalmen staan voorin, daarna begint de nummering opnieuw. Maar je zult wat minder vertrouwd zijn met die indeling. Je woont als gast een kerkdienst bij, misschien wel voor het eerst. Je probeert snel de weg te vinden in de gebruikte liedbundel, en je vindt psalm 23. Helaas, als men gaat zingen blijk je de verkeerde pagina voor je neus te hebben, want het ging om gezang 23. Dat voelt op zijn minst ongemakkelijk. In ons omringende landen is dat al eerder opgelost: doorlopende nummeringen in de liedbundel. Voor het nieuwe Liedboek is dat principe nu ook gekozen. Een gastvrije bundel dus, waarin je niet per ongeluk kunt verdwalen. Misschien helpt deze gedachte om met meer begrip de nieuwe nummering aan te voelen.
Overigens is lied 1 t/m 150 gereserveerd voor alle psalmen. En in die volledigheid is ons Liedboek wereldwijd wel weer behoorlijk uniek.

11 november 2013

Verbeterde versie Liedboek Online bijna beschikbaar

Een tussenbericht uit de keuken van Liedboek Online. Eind november 2013 komt de verbeterde versie van Liedboek Online beschikbaar. Er is geluisterd naar de vragen en wensen van klanten en eventuele aanstaande gebruikers. In deze verbeterde versie zijn de volgende wensen gehonoreerd:
  • De plaatjes van de liederen kunnen nu ook diapositief worden weergegeven (witte noten en letters op een zwarte achtergrond).
  • Er kan niet alleen PNG maar ook JPG formaat worden geleverd.
  • Er komen midi-files van de liederen beschikbaar, direct te downloaden bij het ophalen van de liederen.
Het schermplaatje hierboven laat zien hoe die opties aangesproken kunnen worden (klik eventueel op de afbeelding om een grotere weergave te zien).

Verder wordt er gewerkt aan de mogelijkheid om het lied tijdens het zoeken direct te kunnen beluisteren als mp3-bestand.
Bovendien worden de voorbereidingen getroffen om ook een abonnement voor alleen zoeken te kunnen aanbieden (zonder download-licentie voor beamen en printen). Daarover binnenkort meer.

En voor de volledigheid: correcties in de afbeeldingen van liederen/verzen worden continu doorgevoerd als daar meldingen van binnenkomen. Dat geldt ook voor de gesignaleerde afbeeldingen met te grote witranden rondom.

30 oktober 2013

Optimaal zoeken in het Liedboek, nog even geduld

Het papieren Liedboek is uitgerust met een inhoudsopgave, een titelregister en zogeheten 'sprekende voetregels' waaruit per pagina snel is af te leiden waar je je bevindt in de liedcollectie. Jarenlang zijn dat soort vormen van toegankelijkheid in boeken voldoende geweest.
Maar nu niet meer. Het gebruik van internet en het eindeloze instrumentarium van zoekmachines heeft ons natuurlijk verwend. We willen graag gewoon iets kunnen intikken en dan direct gepresenteerd krijgen wat we zoeken. Google doet dat immers zo voor ons. Logisch dat veel gebruikers van het Liedboek ook hopen op dit soort optimale zoekfunctionaliteit in Liedboek Online.
Op dit moment is dat nog niet in de beste vorm beschikbaar. Liedboek Online is in een eerste versie gepubliceerd, met name met het oog op het beamergebruik. Op dit moment worden er reparaties uitgevoerd aan die liederen die nog niet goed konden worden gedownload. Daarna komt de rest van de wensenlijst aan de beurt. Daarop staan de verbeterde zoekmogelijkheden, maar ook audiobestandjes. Bovendien is er aandacht voor de vraag om  te voorzien in een eenvoudige abonnementsvorm voor predikanten, musici en geïnteresseerden zonder kerkelijke gemeente.
Dat kost nog even tijd omdat dezelfde mensen die dit moeten maken eerst de reparaties aan de liederen doorvoeren. Nog even geduld dus graag. Zodra er nauwkeurig is te voorspellen wanneer het beschikbaar komt zullen we dat doen. Deze functies zullen de komende tijd aangebracht worden in een groeimodel, waarbij ook de gebruikerswensen uit de praktijk steeds beter zullen worden opgenomen. Dat is (naast de auteursrechtelijke aspecten, waarover later meer) één van de belangrijkste redenen waarom Liedboek Online online is en niet op een cd-rom is uitgebracht.
En een tip voor de tussentijd: vergeet niet om regelmatig door het liedboek te bladeren zonder speciaal naar iets te zoeken en laat je verrassen door wat je spontaan tegenkomt.

Het auteursregister

Op de website van Liedboek is het auteursregister van alle liederen te vinden. Een uitgebreide lijst van alle auteurs en componisten waarvan teksten, vertalingen, melodieën, koorbewerkingen of begeleidingen zijn opgenomen in het liedboek.
Dat kan een handig hulpmiddel zijn, bijvoorbeeld wanneer je op zoek bent naar alle liederen van Martin Luther ter gelegenheid van Hervormingsdag op 31 oktober.

Zijn naam is verbonden aan de volgende liederen en teksten: 341, 375, 414, 433, 464, 469, 480, 522, 618, 629, 670, 671, 721, 722, 867, 898, p.543.

25 oktober 2013

Reparaties aan Liedboek Online

In Liedboek Online zijn duizenden afbeeldingen van liederen opgenomen. In de productiefase zijn er helaas nog wat dingen misgegaan. Gelukkig is dat online wel eenvoudig te repareren.
We zijn blij met alle meldingen (info@liedboek.nu), want dat helpt om snel te kunnen corrigeren! 
Hartelijk dank aan iedereen die correcties heeft doorgegeven op de downloads!

De volgende liederen zijn ondertussen opgelost:
Algemeen: liederen met refreinen (oa 27a, 96a, 103d, 299k, 460, 484, 492, 555, 757, 805, 897, 987, 1002).

4:3 92a: 2 en 3 191 299d 346 615 890 1005
16a en b 98d 198 299e 354 773:2 891 1006
40 100b 220 299f 369 812 900 1007
62c 117d 229 309a:2 371 833 931
66a 122a 270 311 430:1a 861 955
78 124a 286 313:5 433a 872 962
84a:6 139b, c en d 288 339 597 884 978
89a 150 299a: 2 en 3 340b 613:2 889 1004

Hier wordt nog aan gewerkt:
Deze liederen zijn terug naar de zetter om de liederen voor u te kunnen repareren. We verwachten ze rond 5 november online te hebben.
4b 103e 538:3 en 4 926
9a 229 803:3 958
62b 258:2 838, ontbreekt couplet 3 993: coupletten zijn omgedraaid
65 346 880: couplet 2,3 en 4 ontbreken
78:22 425:4 908: couplet 4 ontbreekt

Contactadressen, een overzichtje

De bereikbaarheid van Liedboek liet nog wat te wensen over. Met name het leggen van contact via de sociale media was niet goed uitgewerkt. We willen graag ons leven beteren. Daarom is er nu een actief beheer op de belangrijkste platforms Twitter (@Liedboek) en Facebook
Verder is er deze blog om veel gestelde vragen eenvoudig te kunnen beantwoorden in meer dan 140 tekens.
Beide platforms Twitter en Facebook worden dagelijks in de gaten gehouden. Vragen worden zo mogelijk direct beantwoord of anders bij de juiste persoon in de organisatie van BV Liedboek onder de aandacht gebracht.

Waar zit de BV Liedboek?
De BV Liedboek is de uitgever van het Liedboek en alle bijbehorende materialen. Dit bedrijf is speciaal opgericht door de drie uitgeverijen die erbij betrokken zijn: Boekencentrum, Jongbloed en Kok. Samen dragen zij zorg voor de investeringen en de hele organisatie en distributie van de producten. De BV Liedboek is dus geen bedrijf met een eigen pand en eigen mensen in dienst. De mensen die werken voor de BV Liedboek, zijn allemaal werkzaam bij één van deze bedrijven. Dat maakt het voor de klanten natuurlijk wel eens wat minder overzichtelijk. Daarom dit overzicht.

Wie moet ik hebben als ik een vraag heb?
Een simpel onderscheid is eenvoudig aan te geven: gaat het om papieren of digitale uitgave? Hieronder staan alle bereikbaarheidsgegevens op een rijtje.

Voor alle informatie, vragen en bestellingen van de papieren uitgaven: 
Voor alle informatie, vragen en bestellingen van de digitale producten (Liedboek Online):
  • postadres: Postbus 484, 8440 AL Heerenveen
  • website: www.liedboek.nu
  • e-mail: info@liedboek.nu (op werkdagen tussen 9:30 - 17:00 uur)
  • e-mail helpdesk voor gebruikers: helpdesk@liedboek.nu (bereikbaar op werkdagen en op dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond van 17:00 - 21:30 uur, op zaterdag van 10:00 uur - 21:00 uur)
Hoe snel krijg ik een reactie van de helpdesk?
Van een helpdesk die ook 's avonds bereikbaar is verwacht je misschien directe respons. Helaas is dat nu nog niet helemaal zoals we het bedoelen. De helpdesk is de afgelopen tijd nog niet optimaal bereikbaar geweest. Dat kwam vooral door de grote drukte. Er zijn veel vragen gesteld, omdat er nogal wat onvolkomenheden in het systeem zaten. Er wordt heel hard aan gewerkt om die problemen snel op te lossen, maar dat is een intensieve en tijdrovende klus omdat veel afbeeldingen gecorrigeerd moeten worden. De helpdesk probeert uw vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Door de grote belangstelling kan dit antwoord nu soms nog even op zich laten wachten (enkele werkdagen).

Vragen over auteursrechten en hergebruik?
Wilt u de tekst en melodie van een lied uit het liedboek ergens voor gebruiken, bijvoorbeeld voor een artikel in het kerkblad, dan kunt u daarvoor om toestemming vragen bij de medewerker die de auteursrechten beheert. Stuur dan een mail met uw verzoek naar Look van Oorschot: lvoorschot@kok.nl.

24 oktober 2013

Eind oktober 4e druk hardcovers

Eind oktober 2013 komt de 4e druk beschikbaar van de gemeentebundel van het Liedboek. Alle hard-cover edities zullen dan weer ruim beschikbaar zijn. Het gaat om de uitvoeringen: geel/rood, blauw/groen, veelkleurig, blauw met meisje. Ook de koorbundels en begeleidingsbundels zijn dan weer beschikbaar.

Eind november zijn ook de luxe edities weer volop leverbaar. Dit zijn de blauwe en rode editie met zachte kaft en verpakt in een doosje.

Welkom op de Liedboekblog

Deze blog bevat korte berichten, nieuws, uitleg en tips voor gebruikers van Liedboek en Liedboek Online.
U kunt ook vragen stellen en het nieuws volgen op Twitter of op Facebook.