24 oktober 2014

Nieuwe dubbel-cd in de maak 'Met hart en ziel 2'


Op 20 en 22 oktober 2014 zijn de zangers van het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van Hanna Rijken opnieuw aan de slag gegaan met de opnames voor een nieuwe dubbel-cd: 'Met hart en ziel 2'.
Twee dagen keihard werken, opperste concentratie bewaren, maar ook veel plezier beleven en genieten van de mooiste nieuwe liederen. Op deze nieuwe cd's komen vooral de nieuwe liederen voor Advent, Kerst, Veertigdagentijd en Pasen. Ook de kinderen van de Buitenschoolse Koorschool Utrecht hebben meegezongen bij de geselecteerde kinderliederen. Het belooft een prachtige dubbel-cd te worden.
Er wordt nu hard gewerkt aan de afwerking en productie van de cd. Maar het is de bedoeling dat 'Met hart en ziel 2' nog voor Sinterklaas in de winkel ligt.

De eerste dubbel-cd 'Met hart en ziel' is uiteraard ook nog verkrijgbaar.
Over de eerste dubbel-cd: meer informatie en links naar radiouitzending en Youtube-fragmenten. 

(Foto: Dick Vos)


13 oktober 2014

Verbeterde registers bij het Liedboek

Eind 2013 publiceerde Ronald van Drunen een prachtig stuk werk: registers bij het nieuwe Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk. Een overzicht waar hij heel veel kerkmusici en andere liedboek-gebruikers een groot plezier mee heeft gedaan. Maar zijn noeste arbeid hield daarbij niet op. In het streven om zijn eigen bibliotheek optimaal te ordenen is hij weer verder gegaan, ook met het plan om dat weer met anderen te delen. Het resultaat is de herziene versie van de ‘Registers voor kerkmusici bij Liedboek’.
Downloaden nieuwe versie:
Registers voor kerkmusici bij Liedboek, herziening herfst 2014
Deze publicatie is een herziening en uitbreiding van de registers die met kerst 2013 is gepubliceerd. Geschikt om te printen, te perforeren in een map van de begeleidingsbundel te worden bewaard. Of om zelf in te binden tot een afzonderlijk boekje.
Naast aanvullingen en correcties zijn de belangrijkste wijzigingen:
– Uitbreiding van de Nederlandse, Duitse, Franse, Engelse en Latijnse registers
– Herziening van het register ‘Liederen voor kinderen’
– Uitbreiding van het register ‘Verwijzingen naar andere liedbundels’, met o.a.: Zingt Jubilate (B), Gotteslob (D), Evangelisch-reformiertes Gesangbuch (CH), Church Hymnary 4th ed. (GB), New English Praise (GB), Op Toonhoogte, Colours of Grace, Abdijboek, Liturgische gezangen, Wisselende gezangen, Cantatorium en diverse andere bundels
– Overzicht van bundels met begeleidingen, voorspelen, intonaties en koorzettingen
– Paginanummering aangepast, zodat toekomstige wijzigingen/aanvullingen eenvoudig kunnen worden toegevoegd
Dit document is vrij beschikbaar en kan kosteloos worden gekopieerd, gepubliceerd en verspreid op voorwaarde van bronvermelding.
Een naslagwerk als dit kan nooit volledig en foutloos zijn, daarom vraagt de samensteller de gebruikers om hun correcties, opmerkingen of aanvullingen te sturen naar: Ronald van Drunen.