27 februari 2014

Aanpassing tarieven Liedboek OnlineBV Liedboek past de tarieven Liedboek Online fors aan.

Met ingang van 1 maart 2014 past BV Liedboek de prijsstelling van Liedboek Online fors aan. Liedboek Online is de database waarin alle liederen uit Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk zijn opgenomen voor verwerking in beamerpresentaties of liturgieën.

Een complex van factoren is aanleiding tot deze herziening. Er zijn gesprekken gevoerd met de Protestantse Kerk naar aanleiding van reacties van gemeenten. In het rapport Deputaten Kerkmuziek en Liturgie van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt over o.a. Liedboek 2013 wordt een opmerking gemaakt over het tarief. Daarnaast is er een voortgaande discussie in de media over auteursrechten en licentieprijzen die BV Liedboek uiterst serieus neemt. Ook geldt dat in de praktijk het gecombineerde gebruik van boek en Liedboek Online veel vaker voorkomt dan vooraf werd verwacht.

De nieuwe tarieven betekenen een halvering van de licentiekosten. De wijziging geldt met terugwerkende kracht. Dat betekent dat de gemeenten die al een jaarlicentie hebben afgenomen reeds voor twee jaar hebben betaald en pas in het derde jaar weer een factuur ontvangen.

Vanuit de praktijk zijn ook nieuwe wensen naar voren gekomen, waarop antwoorden mogelijk zijn gemaakt.
  • Deelgebruik is mogelijk. De variant van Liedboek raadplegen wordt uitgebreid met de mogelijkheid van 60 downloads per jaar. Uitsluitend raadplegen vervalt als abonneevorm.
  • In sommige gemeenten wenst men zelf de sheets voor presentatie te maken op basis van eigen zetwerk en opmaak. Zij hebben geen behoefte aan de mogelijkheden die Liedboek Online biedt, wel aan de inhoud van het Liedboek. Onder een aantal voorwaarden willen wij hier medewerking aan geven. Deze gemeenten dienen wel te voldoen aan de eisen van het auteursrecht. Aan deze voorwaarde wordt voldaan door een licentie af te sluiten bij Liedboek Online.
  • Overleg met andere partijen die zich bezighouden met rechtenbeheer is geïnitieerd en wordt voortgezet als het gaat om vereenvoudiging van regelingen.
Doel van dit alles: het voorkómen van onnodige drempels bij de voortgaande introductie van het nieuwe liedboek.

BV Liedboek, 27 februari 2014


Nieuwe tarieven:

De spelregels op een rijtje:
  1. Database inhoud is uitsluitend te gebruiken binnen eigen wijkgemeente voor beameren en liturgie. Overname op internet, website, kerkbode enz is binnen dit abonnement niet voorzien. Indien wel gewenst, kunt u daartoe het recht aanvragen.
  2. Indien men liever de sheets voor projectie of liturgie zelf samenstelt kan dan onder de volgende voorwaarden:
  • Vergoeding volgens bovenstaand model
  • Geen gebruik bestaand zetwerk (niet scannen, niet kopiëren)
  • Niet verhandelbaar en niet verspreidbaar aan derden
  • Registratie door aanmelding bij Liedboek Online


Zoetermeer, 27 februari 2014