4 september 2015

Liedboek van nu


Dat het Liedboek een middel kan zijn om zingend bij de actualiteit aan te sluiten, werd deze week pijnlijk duidelijk. De indringende beelden van vluchtelingen schreeuwden al om onze aandacht. Het trieste beeld van het kindje zette velen echt in beweging. De kerk was al bewogen, en in de kerk en daarbuiten kan iedere gelovige dat ook zingen. De smeekbede om ontferming met de nood van de wereld is van alle tijden. Toch is het bijzonder om daar hoogst actuele nieuwe liederen bij te vinden.
Er staan twee zeer treffende liederen in het Liedboek:

Lied 997: "...en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land"
Dit lied is in deze dagen bijzonder geschikt om te zingen als een kyriëlied.

Lied 745: "Uit de schemer van de tijden"
Weliswaar is dit het lied over Sint Nicolaas, maar kijk eens naar strofe 2 en 4. Zo raak verwoordend wat het gevoel van velen is....

2. Voor het kind dat niet kan spelen
en geen veilig huis meer kent;
dat geen kans krijgt om te leren,
uitgebuit wordt en miskend;
dat geweld gewoon gaat vinden
en gepantserd verder leeft...
God, behoud al deze kinderen,
dat uw aarde toekomst heeft.