1 juni 2015

Lieteboek weer leverbaarDe discussie over de vertaling is tot een oplossing gekomen. Die discussie zorgde ervoor dat het Friese Lieteboek direct na de verschijning nog even niet verkocht kon worden. Inmiddels is het erratum bij het Lieteboek gedrukt en wel binnen. Het betreft twee liederen van Jan Marten de Vries. Lied 396 en lied 822. De aanpassingen passen allemaal op 1 zijde van een inlegvel dat ingelegd wordt/kan worden in het Lieteboek. Het inlegvel zal toegevoegd worden aan de exemplaren in voorraad. Wie reeds een Lieteboek heeft kan gratis een erratum aanvragen en toegezonden krijgen (mail uw adresgegevens naar info@liedboek.nl). De blokkade is dus nu voorbij. Er kan weer volop gezongen worden!