31 augustus 2016

Lieteboek nu ook in Liedboek Online

In augustus 2016 verscheen versie 3 van Liedboek Online. De inhoud van deze website is maar liefst verdubbeld. Je vindt hier nu namelijk ook alle bestanden van de Friese editie van het Liedboek, Lieteboek. Sjonge en bidde thús en yn tsjerke.
Voor het zoeken van de liederen blijft Nederlands de voertaal. Maar bij het downloaden van de afbeeldingsbestanden voor de beamer of voor liturgieboekjes kan de gebruiker kiezen voor Fries of Nederlandse bestanden. De tekst alleen (txt-bestand) is niet beschikbaar in het Fries.20 juni 2016

Lied van de week beluisteren op Youtube

Het ‘Lied van de week’ is een initiatief van de redacties van De Eerste Dag en Kind op Zondag. Voor elke zondag wordt een onbekend of minder bekend lied gekozen uit Liedboek –zingen en bidden in huis en kerk. Een overzicht van de liederen, gekozen voor kerkelijk jaar 2015- 2016, is te vinden op de website van De Eerste Dag.
Korte toelichtingen bij de verschillende liederen van ds. Pieter Endedijk, zoals ook per zondag opgenomen in De Eerste Dag, zijn ontleend aan de website van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK), www.kerklied.net.  De korte tracks waarnaar verwezen wordt, zijn ontleend aan opnamen voor de dubbel-cd Met hart en ziel III van het Vocaal Theologe Ensemble o.l.v. Hanna Rijken, een uitgave van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en de BV Liedboek die later dit jaar beschikbaar zal zijn. De tracks zijn eveneens te vinden op het YouTube-kanaal ‘Lied van de Week’ van de PThU.