27 februari 2015

Titellijst cd's Met hart en ziel


Welke titels staan er precies op de cd's die het Vocaal Theologen Ensemble maakte?
Die vraag komt regelmatig langs. Daarom nu maar eens een net lijstje met alles bij elkaar.

Met hart en ziel I (2013) - Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken

CD1
01 Heel de aarde jubelt en juicht (67a)
02 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij (23c)
03 Loof alle volken, loof de Heer (117)
04 Water, water van de doop (358)
05 Een schoot van ontferming (158b)
06 Laudate omnes gentes (117d)
07 Waar de mensen dwalen in het donker (286)
08 Kyrie eleison (301k)
09 Wie kent de eenvoud van het breken (392)
10 Gezegend zijt Gij (229)
11 Vervuld van uw zegen (425)
12 Wij wachten op de koning (461)
13 Houd mij in leven (368d)
14 Hij onthaalde ons aan tafel (567)
15 Halleluja (117b)
16 Alle volken, huldig de Heer (117c)
17 Geweldige, gedreven wind (679)
18 Wijs mij niet af (787)
19 Luister naar de wind (936)
20 De zon daalt in de zee (253)
21 Hoe ik ook ben (928)
22 Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild (920)
23 Gij boden rond Gods troon (725)

CD2
01 Zie de zon, zie de maan (8b)
02 Gij volken, loof uw God en Heer (117a)
03 Toen wij zaten langs het water (137a)
04 Hoe lang vergeet U mij, o God (13a)
05 O Heer die onze Vader zijt (836)
06 Geprezen zij God (150a)
07 Met niets van niets (602)
08 Loof de Heer (227)
09 Zeshonderd jaar is Noach oud (163b)
10 All night, all day (249)
11 Wees Gij mijn toevlucht (263)
12 Kom, Schepper, Geest daal tot ons neer (360)
13 Gelukkig de armen van geest (989)
14 U komt de lof toe (339a)
15 Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd (156)
16 Onze Vader (369b)
17 Ga met God en Hij zal met je zijn (416)
18 Rots waaruit het leven welt (911)
19 Wees gezegend (canon) (814)

Met hart en ziel II (2014) - Vocaal Theologen Ensemble en Buitenschoolse Koorschool Utrecht o.l.v. Hanna Rijken.

CD1 Advent en Kerst
01 Kom tot ons, de wereld wacht (433)
02 Hopen en uitzien naar het licht (463)
03 De engel Gabriël komt aangesneld (443)
04 Dauw hemel, wolken regen heil (368b)
05 Zal er ooit een dag van vrede (462)
06 Heer, ontferm u (301f)
07 Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen (85b)
08 O wijsheid, daal als vruchtbare taal (466)
09 In de nacht gekomen (505)
10 Komt allen tezamen (477)
11 Kind ons geboren (491)
12 Gloria in exelsis (308a)
13 Wij staan aan een kribbe (503)
14 Stille nacht, heilige nacht (483)
15 Ik wandel in gedachten (480)
16 Midden in de winternacht (486)
17 Zeg eens, herder, waar kom jij vandaan? (485)
18 Kyrie- en Gloriahymne (299e)
19 Een engel heeft de toon gezet (504)
20 Alle einden der aarde aanschouwen het heil (98d)
21 Halleluja voor de kersttijd (338h)
22 Nu gaat de hemel open (499)
23 Go, tell it on the mountain (484)
24 Hoor, de engelen zinge de eer (481)

CD2 Veertigdagentijd en Pasen
01 Alles wat over ons geschreven is (536)
02 God, herschep mijn hart (51a)
03 Create in me a clean heart (51b)
04 Veertig jaren lopen door het hete zand (541)
05 Het waren tien geboden (540)
06 Jezus, diep in de woestijn (539)
07 Mijn ogen zijn gevestigd (25a)
08 Daar komt een man uit Nazaret (533)
09 Welkom, welkom koning Jezus (554)
10 Stap voor stap gaat door Jeruzalem (553)
11 Jubel, jubel, dochter Sion (879)
12 Ubi caritas (568a)
13 U komt mij, lieve God (852)
14 In stille nacht houdt Hij de wacht (571)
15 Door wat voor grote eenzaamheden (582)
16 O hoofd vol bloed en wonden (576b)
17 O kostbaar kruis, o wonder Gods (578)
18 Is zijn ure nu gekomen (584)
19 Zie de mens die in zijn lijden (586)
20 O lichaam van het woord (589)
21 Groen ontluikt de aarde (625)
22 Licht, onloken aan het donker (600)
23 When Israel was in Egypt's land (168)
24 Licht dat ons aanstoot in de morgen (601)
25 De steppe zal bloeien (608)
26 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven (632)
27 Die de morgen ontbood (296)
28 Christus, gij zijt het licht in ons leven (284)
29 O vlam van Pasen, steek ons aan (637)
30 God van leven en licht (368f)
31 Liefde is licht, opnieuw geboren (636)
32 U zij de glorie (634)

De cd's kosten € 19,95 en zijn te bestellen via Liedboek.nl en via de boekhandel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten