20 juni 2016

Lied van de week beluisteren op Youtube

Het ‘Lied van de week’ is een initiatief van de redacties van De Eerste Dag en Kind op Zondag. Voor elke zondag wordt een onbekend of minder bekend lied gekozen uit Liedboek –zingen en bidden in huis en kerk. Een overzicht van de liederen, gekozen voor kerkelijk jaar 2015- 2016, is te vinden op de website van De Eerste Dag.
Korte toelichtingen bij de verschillende liederen van ds. Pieter Endedijk, zoals ook per zondag opgenomen in De Eerste Dag, zijn ontleend aan de website van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK), www.kerklied.net.  De korte tracks waarnaar verwezen wordt, zijn ontleend aan opnamen voor de dubbel-cd Met hart en ziel III van het Vocaal Theologe Ensemble o.l.v. Hanna Rijken, een uitgave van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en de BV Liedboek die later dit jaar beschikbaar zal zijn. De tracks zijn eveneens te vinden op het YouTube-kanaal ‘Lied van de Week’ van de PThU.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten